Na czym polega proces windykacji długów?

windykacja

Na rynku funkcjonuje obecnie wiele firm windykacyjnych, których głównym celem jest wyegzekwowanie konkretnej kwoty zadłużenia, którą musi spłacić dłużnik. Choć większość z nas w pierwszym odruchu obawia się windykatora, zakładając omylnie, iż jest on komornikiem, to jednak profesje te znacznie się od siebie różnią. Jak działają firmy windykacyjne i dlaczego warto z nimi współpracować?

Przebieg procesu windykacji

windykacjaNa samym wstępie należy rozróżnić windykatora od komornika. Wbrew krążącej obiegowo opinii zawody te nie są bowiem ze sobą tożsame. Naczelną rolą windykatora jest doprowadzenie do polubownej ugody, komornik natomiast zaczyna interesować się egzekwowaniem zadłużonej należności w momencie kiedy dana sprawa ma swój finał w sądzie. Warto więc kontaktować się z windykatorem i prowadzić z nim mediacje, ponieważ osoba ta pragnie dojść z nami do polubownego porozumienia. Jeśli będziemy aktywnie współpracować z windykatorem, istnieje realna szansa, iż będziemy mogli spłacać nasze zadłużenie w wygodnych ratach, dzięki czemu zachowamy niezbędne środki do życia. Nie musimy się więc obawiać tego, że windykator zajmie bezprawnie nasz majątek bądź będzie względem nas nieprzyjemny.

windykacjaFirmy windykacyjne zobligowane są bowiem do przestrzegania podstawowych zasad etycznych, które mówią m.in. o tym, że windykator nie może naruszać dóbr osobistych osoby zadłużonej. Legendy mówiące o tym, że windykator dopuścił się względem kogoś czynów niedozwolonych, są więc całkowitą nieprawdą. Windykator nie może ponadto przekazywać informacji o stanie naszego zadłużenia zarówno naszym przełożonym, współpracownikom, jak i osobom postronnym, a więc np. naszym sąsiadom czy rodzinie. Warto również pamiętać, że firmy zajmujące się egzekwowaniem zadłużenia działają na tych samych zasadach na terenie całego kroju. Windykacja w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie czy Wrocławiu przebiega więc według odgórnie ustalonych schematów, które mają finalnie doprowadzić do zawarcia porozumienia pomiędzy firmą a osobą zadłużoną. Egzekucja komornicza jest więc ostatecznością, do której doprowadzamy tak naprawdę z własnej winy, kiedy nie wykazujemy skruchy i wzbraniamy się przed współpracą.

Zakres działania komornika jest znacznie szerszy, ponieważ należy pamiętać o tym, iż jest to funkcjonariusz publiczny. Komornik może więc wszcząć proces egzekucyjny, a także pozyskiwać o nas informacje od naszych bliskich. Obcowanie z komornikami zdecydowanie nie należy więc do najprzyjemniejszych, warto więc współpracować z windykatorem, który podejdzie do naszej sprawy indywidualnie i rozpatrzy ją pod znacznie bardziej wyrozumiałym dla nas kątem.