Czego dotyczą sprawy prawa cywilnego?

młotek sędziowski

Zakres prawa jest bardzo szeroki, jednak tym, które najczęściej jest poruszane na wszystkich sprawach i procesach to prawo cywilne. Ma ono związek z wieloma sprawami w codziennym życiu – dotyczy wszelkich umów, prawa spadkowego, posiadania czy współwłasności. Reguluje ono normy pomiędzy autonomicznymi podmiotami. Osoby pracujące w zawodzie adwokata wiedzą jak istotna i niezbędna jest pomoc wielu osobom mającym problem związany z prawem.

Czym zajmuje się specjalista od prawa cywilnego?

 

temidaNiekiedy pewne sytuacje wymagają profesjonalnej pomocy, ponieważ bez niej mogliby stracić pewne rzeczy jak dom czy jakiś majątek. W prawie świadczone są dwie usługi – postępowanie sądowe i pozaprocesowe czy przedprocesowe. Jeśli chodzi o postępowanie sądowe, to w jego skład wchodzi sporządzanie pozwu, wniosków, odpowiedzi na pozew czy sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Poza tym sporządzane są wnioski o zabezpieczenia, o wszczęcie postępowania egzekucyjnego czy skargi na czynności komornicze. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe postępowanie, to w ich skład wchodzą wszelkie porady prawne, analizy sprawy i sporządzanie opinii prawnych potrzebnych do niektórych procesów. Wszelkie te postępowania są możliwe z pomocą takich ludzi jak prawnicy. Adwokat od prawa cywilnego ma bardzo dobrze przestudiowane, a ono stanowi jedną z najważniejszych gałęzi prawa i dzieli się na takie działy, jak część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązań, spadkowe oraz rodzinne.

młotek sędziowskiDo spraw cywilnych można również zaliczyć rozwody, gdzie adwokaci pomagają w sformułowaniu poprawnego pozwu rozwodowego oraz w spisywaniu innych istotnych oświadczeń i wniosków potrzebnych do tej sprawy. Adwokaci reprezentują danego małżonka oraz pokazują, jakie są możliwe ścieżki obrony podczas sprawy rozwodowej. Do rozwodu można również przyłączyć wszelkie podziały majątku, gdzie prawoznawcy robią dokumentację dowodową, jak na przykład wyciągi z banku czy faktury oraz pomagają w ustalaniu wartości majątku współmałżonka. Inną jest wszelkie rozliczanie umów, gdzie prawnicy w takich sprawach doradzają w postępowaniu cywilnym, upominawczym, uproszczonym czy nakazowym. Możliwa jest również pomoc w elektronicznym dochodzeniu spraw przez e – sąd. Taka sytuacja ma miejsce przy mało skomplikowanych sytuacjach.

Regulacje i normy prawa cywilnego są ściśle związane z naszym życiem, dlatego nieścisłości powstające w nim mogą uprzykrzać życie. Stąd nieoceniona jest pomoc adwokatów w sprawach związanych z prawem cywilnym. Niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie sporządzić sami dokumentacji lub w trudnych sytuacjach – odpowiednio się bronić podczas rozpraw.